About

Polska Grupa Użytkowników Citrix (PLCUG) jest niezależną grupą zrzeszającą specjalistów IT z obszaru wirtualizacji, pracujących w oparciu o produkty Citrix. Głównym celem grupy PLCUG jest popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy o technologiach Citrix poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, wymianę informacji oraz udział w szkoleniach i organizowanych wydarzeniach.

Zapraszymy wszystkich sympatyków technologii Citrix do dołączenia do naszego grona. Zapraszamy również specjalistów innych technologii – wymiana doświadczeń pozwoli nam wszystkich aktywnie rozwijać i ulepszać systemy z którymi pracujemy.

Formularz zgłoszeniowy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.