Podsumownie pierwszego spotkanie PLCUG

W ostatni czwartek odbyło się pierwsze spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników Citrix. Nadszedł więc czas na krótkie podsumowanie naszego spotkania. W konferencji wzięło udział 28 uczestników, natomiast warto podkreślić, że z łącznej liczby zarejestrowanych osób tylko 2 osoby nie dotarły na spotkanie. Tak więc frekfencja dopisała i mamy nadzieję, że kolejne spotkania będą cieszyły się nie mniejszą popularnością.

Zgodnie z planem odbyło się 5 sesji, które zostały przyjęte z dość dużym entuzjazmem a pozytywne oceny dobrze rokują na przyszłość. Na zakończenie spotkania uczestnicy wypełnili ankietę, w której ocenili sesje i prezenterów oraz zaproponowali tematy, które powinny być poruszone na kolejnych spotkaniach. Podsumowanie ankiety wygląda następująco:

1. Ocena sesji

ocena sesji

2. Zaproponowane technologie i tematy :

 1. Technologie:
  • XenMobile
  • NetScaler
  • App-V
  • AppSense
 2. Tematy sesji (od najczęściej proponowanych):
  • Przykładowe casestudy, opis problemów
  • Programy antywirusowe w VDI
  • Optymalizacja rozwiązań Citrix
  • Troubleshooting
  • AppSense
  • Testowanie wydajności
  • Citrix security
  • Sizing poszczególnych komponentów infrastruktury
  • Licencjonowanie Microsoft (ciąg dalszy)

Zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu planujemy zwiększenie częstotliwości naszych spotkań – planujemy 1 spotkanie na kwartał !!!!. Dzisiaj jest jeszcze za wcześnie na przekazanie wiążącej informacji ale już wkrótce opublikujemy na naszej stronie zaproszenie na kolejne spotkania wraz z bardziej dokładną informacją. Szczegóły już wkrótce ale najbliższe miesiące zapowiadają się obiecująco.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.